Vi utför isolering på ventilationsanläggningar, dels för att hindra att en
eventuell brand ska kunna sprida sig och dels för att spara energi
men även för att förhindra att kondens på kalla kanaler uppstår.
Här nedan följer ett galleri på några såna uppdrag vår personal utfört.